Adoración Nocturna

ADORACION NOCTURNA
Sábado Primero: Honorarias 06:30 PM a 10:20 PM
Sábado Segundo: Tarsicios e Inesitas 06:00 PM a 08 30 PM
Sábado Tercero: Activos 09:00 PM a 06:00 A.M.
Formación Segundo Sábado de cada mes 7 PM a 8:30 PM